Priser

Medlemskontigent pr år: 200,-

Treningsavgift pr halvår: 750,-

I tillegg kommer lisens til Norges Amerikanske Idretters Forbund, som for tiden er 325,- for ett år. Hva denne dekker og hva den koster kan du lese om her http://amerikanskeidretter.no/forbund/#om-forbundet