Bli medlem!

For å bli medlem eller støttemedlem i klubben må du gå inn på siden: https://minidrett.nif.no

  1. Klikk på «Ny bruker» og opprett ny bruker (logg inn).

2. Etter du har opprettet ny bruker skal du klikke deg inn på «Medlemskap»

3. Etter du har trykket deg inn på «Medlemskap» skal du klikke på «Finn ny klubb» som skal stå under navnet ditt.

4. Etter du har klikket på «Finn ny klubb» skriver du inn «Arcadia Cheerleading» i søkefeltet og trykker «Søk»

5. Etter du har klikket «Søk» kommer dette vinduet opp. Her må du krysse av på «Cheerleading» og klikke «Send søknad»